+358 500 46 77 55 info@timberframe.fi

Hirsitalon rakenteet

Jokainen valmistamamme hirsitalo on yksilö paitsi ulkonäkönsä, usein myös rakenteidensa puolesta.

Valittaviin rakenteisiin vaikuttavat asiakkaan omien toivomusten rinnalla maa- ja aluekohtaiset erikoisvaatimukset ja viranomaismääräykset.

Hirsitalon rakenteet

Hirsitalon - Ulkoseinät

Höylähirsiseinä

Höylähirsiseinä

Sopii kaikenlaisiin rakennuksiin. Vakituisessa asunnossa hirsiseinän on oltava vähintään 270 mm paksu. Lisäeristystä ei silloin tarvita, mutta rakennuksen kokonaissuunnittelussa on varmistettava energiamääräysten täyttyminen.

Ulkopuolelta eristetty hirsiseinä

Ulkopuolelta eristetty hirsiseinä

Sopii parhaiten ympäri vuoden lämpimiin taloihin, esimerkiksi  omakotitaloihin. Rakenne on teknisesti turvallinen ja varma. Eristepaksuus valitaan halutun lämmöneristystason mukaan. Voidaan eristää aina nollaenergiatasoon asti.

Sisäpuolelta eristetty hirsiseinä

Sisäpuolelta eristetty hirsiseinä

Sopii sellaisiin loma-asuntoihin, joita lämmitetään asumislämpötilaan vain silloin tällöin talviaikana. Jos tätä rakennetta käytetään talviasuttavassa rakennuksessa, on kiinnitettävä huomiota eristeen ja hirren väliseen tuulettumiseen ja riittävään eristepaksuuteen.

Kaksoishirsiseinä

Kaksoishirsiseinä

Rakenne edellyttää luonnonkuitueristettä ja liittymisessä  lattiarakenteisiin  on noudatettava huolellisuutta. Sopii kaikenlaisiin rakennuksiin kunhan eristepaksuus on valittu tarkoituksenmukaisesti.

Pyöröhirsiseinä

Pyöröhirsiseinä

Pyöröhirsiseinää voi käyttää samoin kuin höylähirttäkin. Molemmille on mahdollista lamellirakenteet, ja ne soveltuvat sellaisenaan tai lisäeristettynä kaikenlaisiin rakennuksiin. Pyöröhirren halkaisijan on oltava noin 300 mm, jos sitä käytetään omakotitalossa ilman lisäeristystä. Isoimpiin pyöröhirsiin on saatavissa erikoisrakenteinen, erittäin tiivis nurkkaratkaisu.

Passiivihirsitalon seinä

Passiivihirsitalon seinä

Seinärakenne täyttää tulevat nollaenergiatalon vaatimukset. Se on tiivis, hyvin lämpöä eristävä, pitkäikäinen ja terveellinen.

Talon ulkoseinien sisäpinnassa on pystyhirsi ja sen ulkopuolella höyrynpitävä kuitukangas, lämpöeriste, tuulensuojakerros, ilmaväli ja ulkoverhous.

 

Katto ja välipohjarakenteet

Hirstitalon kattorakenteet

Kattorakenteissa

Hirsitalon rakenteessa on huomioitava rakennuksen kokonaisenergialaskelman vaatima eristepaksuus. Lisäeriste voidaan asentaa kantavien kattokannattajien ala- tai yläpuolelle. Katon rakenne ja liittymät on aina varmistettava tapauskohtaisesti moitteettoman toiminnan ja hyvän eristävyyden aikaan saamiseksi.

Välipohjarakenteet

Välipohjarakenteet

Menetelmämme hirsikehikoiden valmistuksessa ja puuliitoksien teossa mahdollistavat siistit ja hyvännäköiset näkyvät rakenteet välipohjiin, yläpohjiin, terasseihin ja parvekkeisiin.

Välipohjan liittyminen ulkoseinään passiivihirsitalossa

Välipohjan liittyminen ulkoseinään passiivihirsitalossa

Välipohjan muodostaa noin 10 cm paksu massiivipuulevy. Sen päällä on koolaus ja lattian pintamateriaali.

Viereisestä kuvasta voi todeta kuinka helposti ulkoseinän tiiveys saadaan aikaiseksi. Hirren ulkopuolelle tuleva ilmasulku-kuitukangas voidaan asentaa ilman yhtään hankalaa jatkosta yhtenäisenä ympäri koko talon. Talon tiiveys ja kosteustekninen toimivuus on näin helppo saavuttaa ja rakenteesta tulee turvallinen.

Hirsitalon pystytys

Hirsivaihtoehdot
Hirsitalon rakenteet
Avaimet käteen passiivihirstalo